Velkommen til Andelen


Formålet med Andelen er, at skabe gode vilkår for aktiviteter med et socialt og kulturelt sigte for kommunens borgere bredt set.

Vi vil samarbejde med de frivillige foreninger, der er interesserede og sammen udvikle interessante aktiviteter med fokus på stor borgerindflydelse.


Formålet med samarbejdet er, at foreningerne sammen med borgerne understøtter et aktivt
kultur- og aktivitetsliv i den østlige del af Mariagerfjord Kommune.


I underetagen er der handicapvenlig indgang til Salen samt handicapvenlig toilet.