Nyhedsbrev 1 fra Andelen Januar 2024


Hermed kommer det første af flere nyhedsbreve fra Aktivitetshuset ”Andelen” i Hadsund. Vi vil gerne opsummere, hvilke aktiviteter, der har været igangsat og afviklet i huset siden åbningen, og således også løbende. På den måde vil alle interesserede holdes opdateret på aktivitetsniveauet, og kan ud fra dette vurdere, om der er noget af interesse for den enkelte.


Huset åbnede 1 september 2013, og der var en fantastisk opbakning fra lokalbefolkningen. Således deltog ca. 450 personer i åbningen. Vi havde en person til at sidde ved indgangen og tælle deltagerne op. Huset blev vist frem, ligesom visionen med huset blev fremlagt.


Vi startede med at organisere et ugeprogram med de aktiviteter, der lå ligefor at starte op. På ugebasis er der hobbyaktiviteter, stolegymnastik, musik/sang, herregruppe der spiller Whist, kvindegruppe der spiller whist, brætspilsaften, udstillinger af både malerier og keramik, som kan købes direkte af kunstnerne m.m. Kunstudstillingerne udskiftes ca. hver anden måned, og der er en lang liste af kunstnere, som venter på at få plads. Udstillingerne koordineres af en frivillig.


De første 4 måneder har et fokus også været at hverve medlemmer til huset. Det er gået forrygende, og vi nærmer os 300 medlemmer. Det er især vigtigt for os, at det er medlemmer, vi iværksætter aktiviteter for. Samtidig er det også lettere at ansøge fondsmidler til et aktivitetshus, som er almennyttigt og for den brede befolkning. 6 foreninger er indmeldt i huset på et årsabonnement. Disse foreninger arrangerer forskellige aktiviteter i eget regi, og kan på den måde benytte Andelens lokaler og eventuelt indgå et samarbejde omkring aktiviteterne.


Et andet fokus har været at skaffe frivillige. På nuværende tidspunkt er vi 5 frivillige i bestyrelsen, som også har ”vagter” i huset. Derudover har vi ca. 6-7 andre frivillige. Til arrangementer er der også folk, der gene vil give en hånd med. Men stadigvæk, vil vi gerne hverve endnu flere frivillige, så vi på sigt har flere at tage af. På den måde bliver driften af Andelen mindre sårbar.


Vi har også igangsat og afviklet endagsarrangementer siden åbningen. Det har handlet om kransebinding, juleklip og en musikaften med et band, der spillede Irsk musik for fulde huse (80 personer). Derudover har der været en fællesspisning, hvor maden blev tilberedt af frivillige, og hvor der var 45 deltagere. Julefrokost blev også afholdt med succes, hvor der deltog 35 personer. Sidste arrangement i 2023 var et andespil, hvor ca. 17 personer deltog.


Endelig bruges huset som et samlingssted for de mennesker, der har behov for en uformel snak og en kop kaffe. Folk som ellers kan have meget tid alene, får via huset mulighed for at få en social kontakt med andre mennesker.


Vi har registreret, hvor mange kontakter vi har haft med personer i huset siden opstart. En status d. 14.12.23 viste 1171 kontakter, hvilket vi synes er rigtig flot.


På sigt og i en stadig proces vil bestyrelsen sammen med medlemmerne arbejde på at udvikle flere aktiviteter/arrangementer, som kan komme medlemmerne til gode.


Der har været rigtig mange ytringer om, at det lige netop er et sådant hus som Andelen, der har været behov for længe. Og i tilgift ligger det meget centralt placeret og men gode muligheder for at også kørestolsbrugere har let adgang.


Dette var ordene i Andelens første Nyhedsbrev til medlemmer og andre interesserede.


På vegne af bestyrelsen Lene Bruhn Christensen