Bestyrelsen i Andelen

Formand

Lene Bruhn Christensen


Kontakt Lene på mail Her

Kasserer

Benny Meldgaard 

Kontakt Benny på mail Her


Sekretær

Maja Riisberg
Bestyrelsesmedlem

Pia Karstens


Bestyrelsesmedlem

Marianne Rasmussen

Suppelant
Anders Andersen

Suppelant
Palle Bøllund