Nyhedsbrev 2 fra Andelen april 2024


Hermed kommer det andet af flere nyhedsbreve fra Aktivitetshuset ”Andelen” i
Hadsund. Vi vil gerne opsummere, hvilke aktiviteter, der har været igangsat og
afviklet i huset siden sidste nyhedsbrev udkom i december/januar 2023/24. På den
måde vil alle interesserede holdes opdateret på aktivitetsniveauet, og kan ud fra dette
vurdere, om der er noget af interesse for den enkelte.


Vi kører stadig med et fast ugeprogram med de aktiviteter, der foregår generelt. På
ugebasis er der hobbyaktiviteter af forskellig art, bl-a- strik, hækling, broderi,
garnspinding, stolegymnastik, musik/sang, flere grupper der spiller Whist,
brætspilsaften, It-støtte, udstillinger af både malerier og keramik, som kan købes
direkte af kunstnerne m.m. Kunstudstillingerne udskiftes ca. hver tredje måned, og
der er en lang liste af kunstnere, som venter på at få plads. Udstillingerne koordineres
af en frivillg person.


Andelen har aktuelt 430 medlemmer, som stadig er støt voksende samt 7 foreninger,
der benytter husets faciliteter til deres aktiviteter. Der har siden åbningen af huset
1.9.2023 været næsten 3000 kontakter på forskellig vis i huset.
Facebookgruppen har aktuelt 820 medlemmer, hvilket vidner om stor interesse fra
omverdenen.


Der har været afholdt 2 koncerter i år til dato samt 2 fællesspisninger. Begge dele
med fulde huse og stor succes.


Næste koncert foregår d. 28 juni med Stephen og Per, som kommer fra Grenå, og vil
underholde med sang og musik bestående af mange genrer. Samtidig serveres der lidt
Tapas/snack til koncerten.


Næste fællesspisning foregår d. 25 april.


Der har været afholdt et Påske bankospil med god opbakning.
Der er planlagt et foredrag ”Aftenlandet” i juni måned med Niels Pedersen, som
handler om en hyldest til danske slotte og Herregårde, arkitekter, arkitektur, bønder
og adelsmænd.


Endelig er der den nyhed, at Andelen har fået tildelt 77.000 kr. til indkøb af
musikanlæg til de kommende koncerter i huset samt storskærm til foredrag,
filmaftener m.m.


På sigt og i en stadig proces vil bestyrelsen sammen med medlemmerne arbejde på at
udvikle flere aktiviteter/arrangementer, som kan komme medlemmerne til gode.


På vegne af bestyrelsen Lene Bruhn Christensen