Formålet og visionen med Andelen er, at skabe gode vilkår for aktiviteter med et socialt og kulturelt sigte for kommunens borgere bredt set.

Vi vil samarbejde med de frivillige foreninger, der er interesserede og sammen udvikle
interessante aktiviteter med fokus på stor borgerindflydelse.

Formålet med samarbejdet er, at foreningerne sammen med borgerne understøtter et aktivt
kultur- og aktivitetsliv i den østlige del af Mariagerfjord Kommune.

Andelens kultur og værdisæt vil blive kendetegnet ved at møde borgerne i øjenhøjde, inddrage
dem i udviklingen af aktiviteter, samt give mulighed for medansvar og indflydelse i det daglige.

Samtidig skal der være plads og rummelighed til det enkelte individ med de udfordringer, der
måtte være.
Udvikling af sociale og kulturelle fællesskaber med omsorg og interesse, som nøgleord.

Fokus på aktiviteter, foredrag, musik m.m. for den almene befolkning.

Se det spændende Aktivitetskatalog, som udarbejdes og udvikles i en løbende proces.